Curriculum vitae Europass

Atașati fotografia dacă se cere (facultativ)
Observații:
– fotografia nu este indispensabilă într-un CV, decât dacă este cerută de angajator
– format: preferabil jpg.

Informații personale

Nume / Prenume
(rubrică facultativă)

Scrieți numele, prenumele (preferabil folosind litere mici după inițiale), de exemplu:

Popescu, Ion, Andrei

în conformitate cu regulile aplicate în țara dumneavoastră.

Observații: dacă aveți mai multe prenume, începeți cu cel pe care îl folosiți de obicei.

Adresa(e)
(rubrică facultativă)

Scrieți numele, prenumele (preferabil folosind litere mici după inițiale), de exemplu:

Popescu, Ion, Andrei

în conformitate cu regulile aplicate în țara dumneavoastră.

Observații: dacă aveți mai multe prenume, începeți cu cel pe care îl folosiți de obicei.

Fax
(rubrică facultativă)

Scrieți numerele de fax, folosind aceleași reguli ca pentru numerele de telefon de exemplu:

+40 212345678

+38 0484198098

E-mail
(rubrică facultativă)

Scrieți adresa dumneavoastră de poștă electronică, specificând dacă este adresa dumneavoastră personală sau de la serviciu de exemplu:

popescuion@yahoo.com

ypo.neg@gmail.com

Naționalitatea
(opțional)

Scrieți naționalitatea ( naționalitățile ), de exemplu:

Română

Ucrainean

Data nașterii
(opțional)

Scrieți data dumneavoastră de naștere (zz/ll/aaaa), de exemplu:
02.04.1963

Sex
(opțional)

Indicați sexul dumneavoastră, ( Masculin / Feminin ), de exemplu:
Masculin

Loc de muncă vizat / Domeniu ocupațional
(rubrică facultativă)

Specificați locul de muncă vizat sau domeniul ocupațional, de exemplu:

Manager și administrator de baze de date

Observații: această rubrică oferă o imagine imediată a profilului dumneavoastră, axându-se pe competențele dumneavoastră principale.