În aceasta rubrică, descrieți separat fiecare slujbă relevantă pe care ați avut-o, începând cu cea mai recentă.

Observații:

  • dacă vă angajați pentru prima oară, nu uitați să menționați stagiile de pregătire practică și profesională din timpul studiilor, care dovedesc contactul inițial cu universul muncii;
  • dacă experiența profesională este încă limitată ( deoarece tocmai ați absolvit școala sau facultatea ), descrieți mai întâi forma de învățământ absolvită și programele de formare profesională ( pentru a inversa ordinea celor două rubrici, folosiți comanda ”copy/paste” ( copiere / lipire ) a procesorului de texte utilizat); evidențiați locurile de munca din timpul cursurilor de pregătire practică ( a se vedea exemplele online );
  • din considerente de concizie, axați-vă pe experiența de munca care aduce spor de valoare candidaturii dumneavoastră. Nu omiteți experiența care poate fi valoroasă, chiar dacă nu este legatădirect de profilul postului pentru care candidați ( de exemplu, timpul petrecut în străinătate, slujbe care v-au pus în contact cu publicul etc.);
  • reproduceți tabelul ( folosind comanda ”copy/paste” ( copiere / lipire ) a procesorului de texte utilizat ) ori de câte ori e necesar. Pentru așterge o rubrică, folosiți comenzile din meniul ”Table” ( Tabel ) al procesorului de texte utilizat.

Perioada

Precizați perioadele de timp pentru postul ocupat, de exemplu:

Din martie 1994 până în decembrie 1999

Funcția sau postul ocupat

Indicați funcția sau postul ocupat, de exemplu:

Mecanic vehicule de mare tonaj, Tehnician de întreținere, Recepționist

Principalele activități și responsabilități

Indicați principalele dumneavoastră activități și responsabilități, de exemplu:

Întreținerea calculatoarelor

sau

Legătura cu furnizorii

sau

Întreținerea spațiilor verzi

Dacă este necesar, cuantificați-vă responsabilitățile (procent de timp lucrat, durata de timp pentru fiecare post ocupat etc.).

Numele și adresa angajatorului

 

Indicați numele și adresa angajatorului, de exemplu:

Demeter SRL, Str. Garofițelor 12, Sector 3, București, România

Observații: dacă este necesar, adăugați mai multe informații (telefon, fax, e-mail sau adresa de Internet), de exemplu:

Tel.: (40-21) 340 45 67-Fax (40-21) 340 45 68-E-mail: demeterv@yahoo.com Website: http://www.demeter.com.ro

Tipul activității sau sectorul deactivitate

 

Indicați tipul sau sectorul de activitate al angajatorului, de exemplu:

Transport și logistică

sau

Birou de control financiar / auditare

sau

Producator de piese auto