În această rubrică, introduceți separat fiecare formă de învățământ și program de formare profesională absolvite cu diplomă sau certificat, începând cu cel mai recent.

Observații:

  • daca experiența profesională este încă limitată ( pentru că tocmai ați absolvit școala sau facultatea ), descrieți mai întâi forma de învățământ și programele de instruire / formare profesională ( pentru a inversa ordinea celor două rubrici, folosiți comanda ”copy/paste” ( copiere / lipire ) a procesorului de texte utilizat );
  • nu e nevoie să prezentați toate calificările dumneavoastră ( diplome sau certificate de absolvire ): nu menționați studiile școlii primare dacă dețineți o diplomă de licență; axați-vă pe calificările importante pentru aplicația dumneavoastră;
  • reproduceți tabelul ( folosind comanda ”copy/paste” ( copiere / lipire ) a procesorului de texte utilizat ), ori de câte ori estenevoie. Pentru a șterge o rubrică, folosiți comenzile din meniul ”Table” ( Tabel ) al procesorului de texte utilizat.

Perioada

Precizați perioadele de timp în care s-a derulat cursul absolvit, de exemplu:

Din septembrie 1994 până în iunie 1998

Calificarea / diploma obținută

Scrieți titlul exact al certificatului sau diplomei obținute, de exemplu:

Certificat de aptitudini profesionale (C.A.P.) Nivel 2: Serviciul Brutărie Patiserie

Notă : evitați folosirea doar a abrevierilor (ex. C.A.P.)

Disciplinele principale studiate / Competențele profesionale dobândite

Rezumați principalele discipline predate sau competențe profesionale dobândite pe durata cursului urmat, grupându-le dacă este necesar pentru concizie, de exemplu:

Discipline generale

  • Limba română, matematică, limbă străină ( engleza )
  • Educație fizică

Discipline profesionale

  • practica profesională ( fabricarea de sorturi de pâine standard, specialități de pâine, prajituri și produse de patiserie )
  • științe aplicate industriei și echipamentelor alimentare ( microbiologie, biochimie, igienă )
  • tehnologie profesională ( materii prime, igienă și siguranță )
  • cunoașterea domeniului profesional și a contextului economic, legal și social.

Observații : combinați elementele și axați-vă pe aptitudinile profesionale care ar fi valorificate dacă ați fi angajat

Numele și tipul instituției de învățământ / furnizorului de formare

Precizați numele (și adresa dacă este necesar) și tipul instituției urmate, de exemplu: Grupul Școlar de Servicii Alimentare

Aleea Amandinelor nr. 36 Sector 3, București

Nivelul în clasificarea națională sau internațională (rubrica facultativă)

Dacă nivelul calificării corespunde unui sistem de clasificare națională sau internațională existent, precizați nivelul și clasificarea ( clasificare națională, CISE, etc.). Daca este necesar, consultați organismul care a acordat certificatul / titlul / diploma. Pentru mai multe informații despre CISE ( Clasificarea Internațională Standard în Educație ) realizata de UNESCO, consultati adresa: http://www.uis.unesco.org/TEMPLATE/pdf/isced/ISCED_F.pdf