• se folosește coală albă format A4 de bună calitate
 • datele personale ( nume, adresă, telefon/fax ), trebuie să apară în stânga sus a paginii
 • fotografia ( dacă se solicită ), va fi aplicată în dreapta sus
 • aspectul estetic este foarte important ; C.V -ul trebuie să fie prezentabil, îngrijit, corect încadrat în pagină și fară greșeli gramaticale
 • se redactează dactilografiat sau pe calculator
 • de preferință nu trebuie să depășească o pagina ( maxim două ) și să fie cât mai aerisit pentru a fi ușor de citit
 • întotdeauna se completează în acord cu obiectivele personale precum și competențele probabile necesare pentru postul vizat, deci pentru fiecare post un CV distinct
 • cei cu experiență în muncă, vor specifica evoluția în carieră, competențele avute, realizările profesionale, calitățile dobândite prin prestarea activităților și evoluția în ordine invers cronologică a locurilor de muncă avute
 • în cazul absolvenților și a persoanelor fără experiență în muncă, se va pune accentul atât pe calitățile personale care pot compensa lipsa acesteia, precum și pe premii școlare, burse, alte cursuri urmate, slujbe temporare, atribuții de lider, etc., toate acestea indicând că ei ar putea deveni buni angajați
 • nu se lasă perioade de discontinuitate în prezentarea carierei.
 • este util să fie menționate și alte competente personale necesare ocupării postului : cursuri de limbi străine, informatică, management, marketing, posesia carnetului de conducere, etc.
 • este importantă, atunci când este cazul, menționarea disponibilității de a călători sau de a schimba domiciliul la solicitarea societății
 • opțional pot fi menționate pasiunile, preocupările din timpul liber, limbile străine cunoscute
 • în CV nu se prezintă informații sau pretenții salariale
 • nu se includ informații de natură religioasă, politică sau de alta natură controversată
 • referințele daca există, nu se anexează la C.V. și se menționează doar posibilitatea furnizării lor la cerere
 • NU trece date nereale ! CV-ul trebuie să fie sincer, astfel că informațiile prezentate să poată fi confirmate la o eventuală verificare
 • CV-ul nu se semnează și nu se datează