1. CV cronologic
Este cel mai utilizat de către cei cu experiență în muncă și este organizat secvențial începând cu activitățile cele mai recente și continuind în ordine invers cronologică cu cele mai îndepărtate în timp.
El nu trebuie să apară însă că o simplă înșiruire a locurilor de muncă avute. Este foarte importantă personalizarea acestuia prin menționarea competențelor, responsabilităților precum și a realizărilor avute.
De aceea acest tip de CV, nu avantajează persoanele cu schimbări prea dese ale locului de muncă, sau cu goluri mari și greu de justificat în activitatea profesională. În aceste cazuri, este de preferat întocmirea unui CV de tip funcțional.

2. CV funcțional
Se concentrează asupra realizărilor în sine, fără a ține seama de cronologia lor, accentul fiind pus pe performante, deprinderi și calități personale. Sunt descrise posturile deținute, după preferință punandu-se accentul pe sarcinile îndeplinite și realizările obținute. Conținutul sau va urmării, în funcție de situația solicitantului:
– postul vizat
– studiile, experiență profesională ( locuri de muncă, studii, cercetări, rezultate obținute în urma aplicării lor, etc. ) și/sau managerială ( funcții deținute, principalele realizări, capacitatea de a conduce, etc. )
– alte informații cu caracter divers, care ar putea interesa angajatorul
Este recomandat celor cu multe schimbări ale locului de muncă sau întreruperi în activitate, precum și absolvenților sau persoanelor cu puțină sau fară experiență în muncă.

3. CV combinat / mixt
Este o combinație între primele două tipuri de CV-uri și se redactează pe stilul celui funcțional, dar în ordine cronologică.

Structura Standard a unui CV:

Nume și prenume (eventual foto)
Adresă
Telefon/fax
CURRICULUM VITAE (titlul se trece opțional)
Obiectiv
Studii
Cursuri, calificări, specializări
Experiență profesionala
Realizări
Competențe
Lucrări publicate
Diverse (pasiuni, limbi străine, carnet auto, etc.)
Referințe