• formarea şi descoperirea abilităţilor personale, a unor aptitudini de autoinformare, de prezentare a experienţei profesionale;
 • inventivitate, spirit de iniţiativă, creativitate, analiză, observare, interpretarea dinamicii pieţii muncii, a conjuncturii economice şi politice, a investiţiilor şi programelor;
 • perseverenţă în identificarea posibilităţilor de angajare, ştiut fiind că cei ce se străduiesc să caute locuri de muncă au un succes mai mare decât cei care, chiar dacă au calificările necesare nu ştiu să caute un loc de muncă;
 • cunoaşterea modalităţilor de informare, căutare a locurilor de muncă
 • înscrierea la agenţiile de angajare, la agenţia de ocupare a forţei de muncă;
 • înscrierea şi participarea la cursuri de iniţiere, calificare, recalificare, perfecţionare, specializare, organizate de agențiile pentru ocuparea forței de muncă, alte instituţii sau prin diverse programe ale Comunităţii Europene;
 • citirea ziarelor, broşurilor informaţionale şi revistelor care anunţă locuri de muncă;
 • citirea anunţurilor cu oferte de muncă din afişe prezente în diverse locuri;
 • solicitarea informaţiilor despre angajări prin contactarea unor persoane din instituţii abilitate;
 • utilizarea serviciilor centrelor de plasare a forţei de muncă;
 • participarea la Târgul locurilor de muncă;
 • căutarea anunţurilor de angajări;
 • contactarea directă a patronilor sau a persoanelor care angajează;
 • publicarea de anunţuri în ziare şi reviste de căutare a locurilor de muncă;
 • consultarea de cataloage şi anuare cu adrese de firme;
 • urmărirea anunţurilor publicitare la radio sau TV;
 • utilizarea site-urilor de pe Internet pentru căutarea locurilor de muncă, înscrierea în baza de date a firmelor care oferă locuri de muncă şi trimiterea CV-ului la acele firme care corespund aşteptărilor;
 • contactarea directă a patronilor/angajatorilor.