Competențe și aptitudini artistice

(rubrică facultativă)

Descrieți competențele și aptitudinile artistice care constituie un avantaj (muzica; scrisul; design, etc.)
de exemplu:
sculptura în lemn
Specificați în ce context au fost dobândite (formare profesională, context profesional, seminarii, în activități de voluntariat sau în timpul liber etc.)