Informații suplimentare

(rubrică facultativă)

Menționați aici alte informații pe care le considerați utile
– publicații sau activități de cercetare;
– apartenența la organizații profesionale;
– stagiul militar (dacă e important);
– starea civilă (dacă e important);
– persoane de contact sau referințe (nume, funcție, adresă de contact), de exemplu:
Publicații
Articol: “Caracterizarea moleculară a celulei nervoase încărcate cu H3O”, Immunology Quarterly, New York, 02/2002
Note:
– nu indicați adresa unei persoane de contact fără să fi obținut în prealabil acordul acesteia; e de preferat să menționați ”Referințele pot fi furnizate la cerere” pentru a nu supraîncărca curriculumul vitae;
– dacă este cazul, faceți o descriere scurtă a publicației sau a activității de cercetare;
Specificați tipul documentului (teză, articol, raport etc.).