Anexe

(rubrică facultativă)

Enumerați orice document atașat CV-ului, de exemplu:
– copii după diplome și certificate obținute, incluzând orice certificat al unui curs de formare finalizat fără o atestare formală a calificării;
– dovezi ale angajării și stagiului;
– publicații sau activitatea de cercetare etc.
Observații:
– enumerați documentele în ordine logică (de exemplu, grupați diplomele și dovezile de angajare împreună, numerotați-le dacă e necesar) pentru a ajuta cititorul;
– nu trimiteți niciodată diplomele și certificatele în original deoarece acestea ar putea fi rătăcite/pierdute; fotocopiile sunt adecvate.