16 Anexe

Anexe (rubrică facultativă) Enumerați orice document atașat CV-ului, de exemplu: – copii după diplome și certificate obținute, incluzând orice certificat al unui curs de formare finalizat fără o atestare formală a calificării; – dovezi ale angajării și stagiului; – publicații sau activitatea de cercetare etc. Observații: – enumerați documentele în ordine logică (de exemplu, grupați…

15 Informații suplimentare

Informații suplimentare (rubrică facultativă) Menționați aici alte informații pe care le considerați utile – publicații sau activități de cercetare; – apartenența la organizații profesionale; – stagiul militar (dacă e important); – starea civilă (dacă e important); – persoane de contact sau referințe (nume, funcție, adresă de contact), de exemplu: Publicații Articol: “Caracterizarea moleculară a celulei…

14 Permis de conducere

Permis de conducere (rubrică facultativă) Menționați dacă dețineți un permis de conducere, precizând și categoria,de exemplu: Categoria B Sectiunea AnterioaraSectiunea Urmatoare13 Alte competențe și aptitudini15 Informații suplimentare

13 Alte competențe și aptitudini

Alte competențe și aptitudini (rubrică facultativă) Descrieți aici orice alte competențe și aptitudini care constituie un avantaj și care nu sunt menționate în rubricile anterioare (hobby-uri, sporturi, funcții de răspundere în organizații de voluntari), de exemplu: – planorism Specificați în ce context au fost dobândite (formare profesională, context profesional, seminarii, în activități de voluntariat sau…

12 Competențe și aptitudini artistice

Competențe și aptitudini artistice (rubrică facultativă) Descrieți competențele și aptitudinile artistice care constituie un avantaj (muzica; scrisul; design, etc.) de exemplu: sculptura în lemn Specificați în ce context au fost dobândite (formare profesională, context profesional, seminarii, în activități de voluntariat sau în timpul liber etc.) Sectiunea AnterioaraSectiunea Urmatoare11 Competențe și cunoștințe de utilizare a calculatorului13…

11 Competențe și cunoștințe de utilizare a calculatorului

Competențe și cunoștințe de utilizare a calculatorului (rubrică facultativă) Despre ce este vorba ? Competențele și cunoștințele de utilizare a calculatorului se referă la abilitățile de utilizare a procesoarelor de texte și a altor aplicații, a bazelor de date, a Internetului, precum și la abilitățile avansate (programare etc.). Descrieți competențele și cunoștințele de utilizare a…

10 Competențe și aptitudini tehnice

Competențeși aptitudini tehnice (rubrică facultativă) Despre ce este vorba ? Competențele și aptitudinile tehnice se referă la capacitatea de a mânui echipamente și mașini, altele decât calculatoarele sau la cele dintr-un domeniu specializat (industrie manufacturieră, sănătate, domeniul bancar etc.). Descrieți competențele și aptitudinile tehnice de exemplu: – o bună cunoaștere a proceselor de control al…

09 Competențe și aptitudini organizatorice

Competențe și aptitudini organizatorice (rubrică facultativă) Despre ce este vorba ? Competențele și aptitudinile organizatorice se referă la capacitatea de a coordona și administra oameni, proiecte și bugete în timpul activităților profesionale, de voluntariat ( de exemplu cultură și sport ) și acasă etc. Descrieți competențele și aptitudinile organizatorice, de exemplu: leadership ( conducător )…

08 Competențe și abilități sociale

Competențe și abilități sociale (rubrică facultativă) Despre ce este vorba? Competențele și abilitățile sociale se referăla capacitatea de a trăi și munci împreună cu alți oameni, în locuri de muncă unde comunicarea este importantă iar munca în echipă este esențială ( de exemplu în cultură și sport, în mediile multiculturale etc.) Descrieți competențele și abilitățile…