Dispoziţii generale

  • Documentul Europass este un instrument care facilitează accesul oricărei persoane la programe de educație / formare sau pe piaţa muncii, indiferent de vârstă, nivel de educaţie sau domeniu de activitate.
  • Documentul Europass reprezintă instrumentul de prezentare și organizare a propriului parcurs de dezvoltare și formare, din perspectiva învăţării pe tot parcursul vieţii.
  • Documentul Europass este parte componentă ale portofoliului educațional și ale portofoliului de educaţie permanentă.

Instrumentul Europass

Europass este un portofoliu personal de documente pe care orice persoană îl poate crea și folosi pentru prezentarea competențelor și calificărilor sale, în vederea identificării și recunoașterii acestora în spațiul european și a facilitării accesului pe piaţa muncii sau al accesului la programe de educație și formare profesională.

Documentele din portofoliul Europass sunt:
a) Curriculum vitae Europass;
b) Pașaportul lingvistic Europass;
c) Suplimentul descriptiv al Certificatului de calificare profesională/Certificatului de competențe profesionale;
d) Suplimentul Europass la Diplomă;
e) Documentul de mobilitate Europass.

Curriculum vitae Europass (CV-ul Europass) reprezintă unul din documentele de bază al cadrului comun de asigurare a transparenței competențelor și calificărilor în spațiul european, care permite prezentarea sistematică, cronologică şi flexibilă a calificărilor, aptitudinilor și competențelor unei persoane.

CV-ul Europass cuprinde informaţii cu privire la studii, specializări şi stagii de formare, experienţă profesională, limbi străine cunoscute, competenţe sociale, organizatorice, tehnice, artistice etc. Pot fi adăugate, de asemenea, informaţii suplimentare relevante care pot fi menționate în curriculum vitae sau într-o anexă a acestuia.
CV-ul Europass se completează de către titular, în nume propriu, în conformitate cu instrucțiunile de completare a prezentei metodologii.
De regulă, CV-ul Europass este însoțit de documente justificative și poate fi utilizat în format fizic (tipărit) și/sau în format electronic.

Dispoziții finale

  • Documentul Europass se eliberează gratuit.
  • Formularele documentelor din portofoliul Europass sunt disponibile, în toate limbile statelor membre ale Uniunii Europene, pe site-ul Comisiei Europene
    http://europass.cedefop.europa.eu/